Als onze werkzaamheden afwijken van de planning melden we dat bij de overheid. De overheid noemt dit 'voorvallen' en heeft twee soorten voorvallen benoemd:

1. Voorgenomen activiteiten (voorzienbaar)

2. Operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen (onvoorzienbaar)

Met voorzienbare voorvallen wordt bedoeld dat we het vooraf melden als we werkzaamheden gaan verrichten die mogelijk overlast of milieugevolgen veroorzaken buiten ons terrein. Voorbeelden hiervan zijn: testen van akoestische alarmsystemen, brandweeroefeningen, werkzaamheden die lawaai-, stank-, stof- of lichtoverlast veroorzaken.

 Met onvoorzienbare voorvallen worden onverwachte operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere  niet voorziene gebeurtenissen bedoeld. 

 In Nederland is dit per regio anders geregeld. In Rotterdam worden onvoorziene voorvallen in één keer gemeld aan alle overheidsinstanties via het Centraal Incident Nummer (CIN). Met dit telefoonnummer bereikt een bedrijf in één keer:

  • Politie
  • Brandweer
  • Havenbedrijf
  • Rijkswaterstaat
  • DCMR