You are here

H-vision: blauwe waterstof voor een groene toekomst

06 februari 2019

Vopak is partner in het H-vision project. 

Binnen H-vision werken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam samen aan een haalbaarheidsstudie naar de productie en toepassing van blauwe waterstof in het Rotterdamse havengebied.

Het doel van H-vision is de industrie al vóór 2030 te voorzien van CO2-arme energie door aardgas en kolen te vervangen door blauwe waterstof en mogelijk ook restgassen circulair in te zetten. 

Met blauwe waterstof in de energievoorziening kan de industrie de realisatie van de nationale klimaatdoelen versnellen door al op korte termijn de uitstoot van CO2 substantieel te verminderen op weg naar een groene waterstofeconomie.

Blauwe waterstof wordt verkregen door aardgas of restgassen uit de industrie nog vóór gebruik te splitsen in waterstof en CO2. De afgevangen CO₂ wordt vervolgens veilig opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of hergebruikt.  

Met H-vision investeert de industrie in de toekomst. De infrastructuur en installaties voor blauwe waterstof kunnen namelijk op termijn ook gebruikt worden voor groene waterstof, gemaakt door zonne- en windenergie aangedreven elektrolyse.

H-vision richt zich op een potentiële CO2-emissiereductie van 2 megaton per jaar in 2025, oplopend tot 6 megaton per jaar in 2030.

In dit samenwerkingsverband participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, Linde, OCI Nitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak. Samen vertegenwoordigen zij de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik.

Klik hier voor meer informatie.