You are here

Uitbreiding infrastructuur op Vopak Terminal Amsterdam

07 januari 2019

Vopak en de Haven van Amsterdam hebben gezamenlijk geïnvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur voor de behandeling van schepen bij Vopak Terminal Amsterdam Westpoort. Eén steiger is uitgebreid met een ligplaats voor zeeschepen en er is een nieuwe kademuur met twee ligplaatsen voor binnenvaartschepen gebouwd,Hiermee komt het totaal aantal ligplaatsen op 4 komt voor zeeschepen en 10 voor binnenschepen.

Het was een uitdagend project met als belangrijkste doel een veilige uitvoering en zo min mogelijk impact voor de klant. Het was een grote uitdaging, omdat de uitvoering van het project plaatsvond terwijl de terminal volledig operationeel was Het team is erin geslaagd om het project succesvol uit te voeren met een uitstekende veiligheid performance door dagelijks tijd te besteden aan het bespreken en verbeteren van de veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat het team complimenten van de klant heeft ontvangen voor de pro-actieve werkwijze en heldere communicatie gedurende het gehele project.