Vopak wil bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving, in lijn met de afspraken van het Akkoord van Parijs en tegelijkertijd toegang bieden tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie en grondstoffen voor iedereen, in lijn met duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Daarom handelen we langs drie actielijnen.

- Ten eerste ontwikkelen we infrastructurele oplossingen om de overstap naar schonere conventionele brandstoffen en grondstoffen te versnellen.

- Ten tweede ontwikkelen infrastructurele oplossingen voor koolstofvrije en koolstofarme nieuwe energie en duurzame grondstoffen, zoals waterstof en ammoniak.

- En ten derde reduceren we onze eigen voetafdruk op het gebied van milieu en klimaat, met inbegrip van broeikasgassen zoals CO2.

Vopak herkent zich niet in de analyse van Milieudefensie/NCI, hun analyse van ons bedrijf is niet in lijn met internationale standaarden zoals het "Greenhouse Gas Protocol". We willen als Vopak klimaatneutraal zijn in 2050 en hebben een tussentijdse target voor 2030, hierover rapporteren wij in ons jaarverslag. Dit target laten we ook valideren door een internationaal gerenommeerde organisatie (SBTi). In ons volgende jaarverslag zullen we de rapportage over onze scope 3 GHG emissies verder uitbreiden.

Daarnaast vinden we het jammer dat NCI geen oog heeft voor het maatschappelijk belang dat Vopak dient op het gebied van energiezekerheid (denk bijvoorbeeld momenteel aan het faciliteren van de import van LNG uit o.a. Amerika ten behoeve van Europa). Bovendien is Vopak, ook in Nederland, zeer actief op het gebied van de energietransitie onder andere in het ontwikkelen van infrastructuur voor bijvoorbeeld waterstof, en hebben we recent aangekondigd daarin tot 2030 een miljard euro te willen investeren. Ook daarover zullen we blijven we rapporteren.

In ons jaarverslag is hierover meer te lezen op pag 73 t/m 123