You are here

Intrekken leidingbundel succesvol verlopen

28 januari 2016

In het weekend van 16 op 17 januari is de leidingbundel ingetrokken tussen TTR en de Botlek terminal. De werkzaamheden zijn zeer voorspoedig en volgens planning verlopen. Zowel de bij het project betrokken collega’s van Vopak als de medewerkers van aannemer Visser & Smit Hanab kijken met een goed gevoel terug op dit bijzondere moment.

Lierconstructie

De leidingbundel is met behulp van een lierconstructie voortgetrokken vanaf het werkterrein aan de Professor Gerbrandyweg richting het boorgat op TTR. Hier is de bundel eerst op hoogte gebracht om vervolgens het boorgat ingetrokken te kunnen worden. Het transport van de bundel over het wegdek richting TTR is uitstekend verlopen. Langs de route stonden kranen met hijslussen opgesteld, waardoor de bundel is verplaatst. Ook de weersomstandigheden waren gunstig. Een paar dagen na het intrekken van de bundel, zijn de leidingen getest op coatingschade. Uit de stroomdrukproef is gebleken, dat de coating zowel tijdens als na het intrekken van de bundel volledig intact is gebleven. 

Resterende werkzaamheden

Nu de bundel er ligt, zal een aanvang worden gemaakt met de resterende werkzaamheden. Eerst wordt het werkterrein aan de Professor Gerbrandyweg opgeruimd en in de oude staat hersteld. Ook de strook langs de Torontostraat wordt opgeruimd. Vervolgens zullen deze terreinen weer worden opgeleverd aan de beheerders. 

Toekomst

Met het plaatsen van de ondergrondse leidingbundel is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van Vopak Rotterdam Botlek.

Foto's gemaakt door Titus Blom