You are here

Updates Neckarhaven

19 april 2018

update woensdag 25 april

Afgelopen weekend zijn de eerste opruimwerkzaamheden afgerond. De grond met mogelijke naftavervuiling is preventief afgedekt en komende weken worden bodemmonsters genomen om vast te kunnen stellen of verdere opruimwerkzaamheden nodig zijn. De Neckarhaven is zondag in bedrijf genomen en alle operationele werkzaamheden lopen weer. Een onderzoek is ingesteld om de oorzaak van dit incident vast te stellen.

We willen nogmaals onze excuses aanbieden in geval we overlast hebben veroorzaakt.

update vrijdag 20 april 14:15

De opruimwerkzaamheden van de naftalekkage van gisterenochtend in de Neckarhaven zijn nog in volle gang. Door het warme weer verdampt momenteel de nafta die in de grond is gekomen. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen wordt de vervuilde grond continu afgedekt. Er is gelukkig geen nafta in het oppervlaktewater gekomen. 

Het is de verwachting dat de opruimwerkzaamheden nog het gehele weekend zullen duren. We willen iedereen bedanken (personeel, contractors, hulpdiensten, autoriteiten) die momenteel hard aan het werk zijn om de opruiming zo veilig en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. En we willen onze excuses aanbieden in geval we geuroverlast veroorzaken voor onze buren. 

update donderdag 19 april 18:20

Vanmorgen is er om 05:15 uur een nafta lekkage geweest in een koppelbak in de Neckarhaven. De brandweer heeft deze ochtend het oppervlakte van de lekkage afgeschuimd om uitdampen te voorkomen. Inmiddels is een groot deel van de nafta met vacuumwagens weer afgevoerd en is het terrein vrijgegeven door de brandweer. De laatste resten van de nafta worden momenteel, in nauw overleg met de autoriteiten, opgeruimd, hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd om (stank)overlast te voorkomen door delen van de grond af te dekken. Mede gezien het huidige warme weer en meteorologische omstandigheden kunnen we helaas niet helemaal uitsluiten dat er toch overlast zal ontstaan. We bieden hiervoor onze excuses aan.