You are here

Vopak Europoort steunt Kerstpakkettenactie Rozenburg

10 december 2018

De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de RK St. Jozef Parochie in Rozenburg houden in december weer hun jaarlijkse inzamelingsactie t.b.v. minder draagkrachtige Rozenburgse gezinnen. Met een financiële bijdrage ondersteunt Vopak Europoort reeds enige jaren deze actie.

Vorig jaar was de actie een groot succes. Toen ontvingen bijna 70 gezinnen en ongeveer 250 personen een kerstpakket. Veel inwoners brengen jaarlijks boodschappen naar de inzamelingspunten. Door gemeenteleden van beide kerken worden deze rond Kerst uitgedeeld. Mooi werk dat we dit jaar opnieuw graag ondersteunen.