You are here

Winnaars VNCI Essaywedstrijd Veiligheid Voorop

30 mei 2016

Op 19 mei zijn de drie winnaars bekend gemaakt van de VNCI essaywedstrijd van Veiligheid Voorop. De essaywedstrijd is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft. Het thema voor dit jaar was ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen, wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

De winnaars ontvangen alle drie een beurs om de opleiding Management of Safety, Health and Environment te gaan volgen bij de TU Delft.

Lees meer over de wedstrijd en de winnaars op de website van de VNCI (de branchevereniging van de chemische industrie).