Overslaan en naar de inhoud gaan

Gasunie, HES International en Vopak bundelen krachten voor ontwikkeling import terminal voor waterstofdrager in de haven van Rotterdam

Gasunie, HES International (HES) en Vopak gaan samenwerken voor de ontwikkeling van een importterminal voor groene ammoniak als waterstofdrager. De bedrijven hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking spelen zij in op de wereldwijd groeiende behoefte aan de import en opslag van groene energie. Nog dit kwartaal begint het werk aan het basisontwerp van de importterminal. Het streven is dat de terminal op de Maasvlakte, die de naam ACE Terminal zal gaan krijgen, vanaf 2026 operationeel zal zijn. 

ACE Terminal

 

Groene waterstof wordt gezien als een essentieel onderdeel van de toekomstige duurzame energiemix. De vraag ernaar groeit vanuit de energiesector, de transportsector en de petrochemische industrie in zowel Nederland als Duitsland. Een importterminal voor groene ammoniak levert een zeer belangrijke bijdrage aan de import van waterstof, een essentiële schakel in de waterstofketen naast waterstofproductie, -transport en -opslag. Een betrouwbare logistieke keten is belangrijk voor de marktontwikkeling van groene waterstof én voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. 

Ammoniak als waterstofdrager

Naast de productie van groene waterstof in Nederland, zal er in Noordwest Europa ook behoefte zijn aan grootschalige import van groene waterstof om aan alle toekomstige vraag te kunnen voldoen. Groene ammoniak als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen. Waterstof kan na verbinding met stikstof in de vorm van ammoniak eenvoudiger en veilig in grotere hoeveelheden worden getransporteerd, opgeslagen en weer worden omgezet naar groene waterstof. Daarnaast is groene ammoniak ook direct toepasbaar als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de scheepvaart of als grondstof voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest.

Strategische locatie

Op de beoogde locatie op de Maasvlakte in Rotterdam kunnen schepen vanuit de gehele wereld aanleggen om groene ammoniak, en in de beginfase mogelijk ook blauwe, te lossen en kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en de logistieke faciliteiten van de Rotterdamse haven. Op het terrein is ook ruimte voor de ontwikkeling van een installatie waar ammoniak weer kan worden omgezet naar waterstof. In de toekomst zal deze installatie worden aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie waarmee de toekomstige waterstofmarkt in Noordwest Europa kan worden bediend.

Krachten bundelen

HES beschikt op de Maasvlakte over een strategische locatie met kadecapaciteit en directe toegang vanaf zee. Gasunie heeft een infrastructuur met bestaande opslagtanks en pijpleidingen. Vopak heeft met zes ammoniak terminals over de hele wereld ruime ervaring in het veilig opslaan van ammoniak. Door deze krachten te bundelen, ontstaat een aantrekkelijke uitgangspositie van waaruit de partners binnen enkele jaren de importlocatie voor groene ammoniak in Rotterdam kunnen realiseren. Het uiteindelijke investeringsbesluit moet nog worden genomen en zal worden gebaseerd op onder andere klantcontracten en de benodigde vergunningen inclusief een m.e.r.-procedure.

Marktconsultatie 

Uitgangspunt is een onafhankelijke en open access infrastructuur waarbij de partners zelf geen eigenaar zullen zijn van de groene ammoniak. Binnenkort start een marktconsultatie waarin geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar kunnen maken voor de aanvoer, opslag en doorvoer van groene ammoniak en waterstof. Er lopen op dit moment al verkennende gesprekken met internationale marktpartijen.

 

Over HES International

Bijdragen aan de wereld van morgen, dat is wat we bij HES doen. Met 18 terminals in zes landen in strategisch gelegen havens in Europa vormen wij een belangrijke schakel in de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Onze 1450 professionele medewerkers zorgen ervoor dat bulkgoederen 24/7 veilig worden op- en overgeslagen voor onze klanten uit alle hoeken van de wereld.

Wij streven duurzame groei na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Wij investeren fors in de groei voor de op- en overslag van Agribulk & Mineralen en het uitbreiden van onze liquid bulk portfolio inclusief de procesindustrie. Onze sterke focus op aangrenzende mogelijkheden richten zich specifiek op de kansen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals waterstof, gekoelde gassen en chemische recycling. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving in de landen waarin we actief zijn. Dit wordt ondersteund door onze focus op veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen.

Het hoofdkantoor van HES International is gevestigd in Rotterdam. Al sinds 1908 groeien wij mee met de wensen van onze klanten en de steeds veranderende samenleving. Macquarie Asset Management, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en West Street Infrastructure Partners III, beheerd door de Goldman Sachs Asset Management Infrastructure business, hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit.

Meer informatie is te vinden op www.hesinternational.eu

Over Gasunie

Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is een van de grootste hogedrukpijpleidingnetwerken in Europa en bestaat uit meer dan 17.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie biedt transportdiensten voor aardgas en groen gas aan via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en -diensten faciliteert Gasunie de TTF, die is uitgegroeid tot het belangrijkste Europese gashandelspunt. Gasunie biedt ook andere gasinfrastructuurdiensten aan, waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen en gelooft dat gasgerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen zoals waterstof en groen gas, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast speelt Gasunie een actieve rol bij de ontwikkeling van andere energie-infrastructuur ter ondersteuning van de energietransitie.

Meer informatie is te vinden op www.gasunie.nl

Over Vopak

Vopak is 's werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. We slaan vitale producten met zorg op. Met meer dan 400 jaar geschiedenis en een focus op duurzaamheid, zorgen we voor veilige, schone en efficiënte opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en gassen voor onze klanten. Hiermee maken we de levering mogelijk van producten die van vitaal belang zijn voor onze economie en ons dagelijks leven, variërend van chemicaliën, oliën, gassen en LNG tot biobrandstoffen en vegoils. We zijn vastbesloten om belangrijke infrastructuur-oplossingen te ontwikkelen voor de veranderende energiesystemen van de wereld, terwijl we tegelijkertijd investeren in digitalisering en innovatie. Vopak is genoteerd aan Euronext Amsterdam en heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. 

Meer informatie is te vinden op www.vopak.com