You are here

Onze klanten

De meerderheid van onze klanten is actief in de chemische en olie-industrie. Onze klanten zijn o.a. nationale en internationale chemische en olie-bedrijven, overheden, downstream distributeurs, nutsbedrijven en handelaren in olieproducten, chemicaliën, biobrandstoffen en plantaardige oliën. De producten die Vopak in opdracht van onze klanten opslaat, worden gebruikt in een breed scala van aanverwante industrieën. Onze terminals ondersteunen en optimaliseren de betrouwbaarheid en efficiëntie van de logistieke processen van onze klanten.

Onze klanten kunnen worden onderverdeeld in drie grote categorieën:

  • Wereldwijde klanten: actief op meerdere locaties binnen Vopak's wereldwijde netwerk;
  • Regionale klanten; actief op meer dan één locatie binnen een gebied
  • Lokale klanten: actief op één locatie.

Vopak heeft een specifieke aanpak en aanbod voor elk van deze categorieën binnen ons wereldwijde en regionale netwerk.

Continue verbetering van de dienstverlening
Vopak ontwikkelt zijn diensten, met product-, markt- en functionele eisen in het achterhoofd, altijd in nauwe samenwerking met klanten en strategische partners. Daarom is de sleutel tot onze strategie een voortdurende dialoog met onze klanten. Immers, we kunnen alleen maar zorgen voor een uitstekende klantenservice als we ons terdege bewust zijn van de wensen en eisen van onze klanten.

In aanvulling op ons dagelijks contact met de klant, verzamelen wij elk jaar feedback van klanten via ons wereldwijde klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek biedt ons de mogelijkheid om commerciële plannen aan te passen en het geeft ons de aanzet tot specifieke verbeteracties in overeenstemming met de wensen en behoeften van onze klanten. Daarnaast blijven we onze medewerkers trainen om hun service scherper te stellen.