Het is Vopak´s ambitie om uitstekende prestaties te leveren,waarbij we sterk geworteld zijn in een cultuur van veiligheid, foutloze uitvoering en de beste uitgevoerde werkzaamheden. Wij geloven dat we dit alleen kunnen bereiken door te handelen volgens de Vopak Values. Deze vijf (kern)waarden belichamen het gedrag dat onze medewerkers begeleid in hun dagelijkse werkzaamheden.

Onze organisatie werkt nauw samen om de kennis binnen ons wereldwijde netwerk te delen. Wij identificeren en pakken belangrijke ontwikkelingen snel aan om ons bedrijf aan te passen aan veranderende omstandigheden. We werken met de filosofie van een wereldwijde onderneming, gedreven door lokaal ondernemerschap. Kortom, dit vergemakkelijkt het wereldwijde merk, standaarden, systemen, kennis van de markt en de operationele capaciteiten van het lokale competitieve landschap. We streven voortdurend naar verbetering en uitbreiding van ons netwerk van terminals, vooral in strategisch gelegen havens.

 Onze Vopak Values ​​in het kort

  • Care for Safety, Health & Environment
  • Integrity 
  • Team Spirit 
  • Commitment 
  • Agility

Operationele standaarden

The Vopak Way: 75 wereldwijde operationele standaarden. Standaardisatie is belangrijk voor "operational excellence". Om deze reden heeft Vopak zorgvuldig zijn operationele best practices vastgelegd. Deze standaarden/normen hebben betrekking op alle aspecten van de levenscyclus van een terminal op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en operations, evenals techniek en Project Management. Deze wereldwijde standaarden, die bekend staat als the Vopak Way, vormen de kern van de strategie van Vopak en zijn ontwikkeld in nauw overleg met de lokale managers in techniek en veiligheidsnormen. De Vopak Way streeft naar continue verbetering van elk aspect binnen onze operatie.