Rijnmond

In de regio Rotterdam wordt met twee soorten overheidsmeldingen gewerkt: bedrijfsmeldingen en CIN-meldingen. Bedrijfsmeldingen zijn afwijkingen in het werkproces die geen mogelijk gevaar betekenen voor de omgeving en waarbij geen overheidsdiensten nodig zijn. CIN-meldingen zijn meldingen waarbij misschien wel hulp van de overheid nodig is. Deze meldingen worden gedaan via het Centraal Incident Nummer (CIN). Via dit nummer worden met één telefoontje alle overheden tegelijk ingelicht. De overheden die worden gebeld zijn politie, Rijkswaterstaat, brandweer, Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR. Op de website RijnmondVeilig wordt door de overheid informatie gegeven over CIN-meldingen.

Meldcodes

Om snel en adequaat te kunnen communiceren zijn er codes afgesproken die aan de overheid gemeld worden via het Centraal Incident Nummer. Door deze codes weten overheden direct welke hulp en voorbereiding eventueel nodig is. Hieronder een overzicht van de codes en de betekenis.

Brand

B-1 Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (overheids-)brandweer
B-2 Brand/Broei/zonder verzoek om assistentie (overheids-)brandweer*

 

Voorval met mogelijk gevaar / verzoek om assistentie hulpdienst

Gevaar buiten de inrichting:

G-1 Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
G-2 Gevaar: Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
G-3 Gevaar: Verspreiding van stoffen over het land

Gevaar binnen de inrichting:

G-4 Gevaar: binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (bijvoorbeeld plotclear-alarm fabrieksunit of dreigend omvallen schoorsteen)

Voorval zonder gevaar met (mogelijk) grote overlast buiten de inrichting en/of grote milieugevolgen (binnen/buiten)

Z-1 Zonder gevaar: verspreiding van stoffen door de lucht
Z-2 Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
Z-3 Zonder gevaar: verspreiding van stoffen op het land
Z-4 Zonder gevaar: overige overlastgevende situatie (bijvoorbeeld stroomstoring)