Bedrijven in heel Nederland moeten de wet milieubeheer volgen voor het melden van incidenten aan de overheid. Alleen de regio Rijnmond werkt met het CIN-meldingen systeem en de bijbehorende meldcodes. Daardoor zijn deze meldingen openbaar, in andere regio's is dat in principe niet zo tenzij er een Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoek komt.

Vopak streeft naar transparantie en heeft ervoor gekozen om behalve de CIN-meldingen van de eigen terminals in de regio Rijnmond ook de bedrijfsmeldingen van de eigen terminals in Vlissingen en Noord Nederland, die normaliter niet direct openbaar zijn, op de eigen website te plaatsen.