You are here

Rotterdam Botlek

CIN Z3: Zonder gevaar : Verspreiding van stof via land

01 november 2018

Op onze Chemiehaventerminal in de Botlek heeft zich vannacht een lekkage voorgedaan bij de isolatie van één van onze produktpompen. Het gaat om het product caustic soda. De betreffende verpomping is gestopt. De lekkage is contained (dat betekent dat het product niet in de bodem kan weglopen). De opruim- en reparatiewerkzaamheden zijn opgestart.