You are here

Rotterdam Botlek

CIN Z3: Zonder gevaar: Verspreiding van stoften op het land

02 juli 2018

Op onze TTR terminal in de Botlek is tijdens een interne inspectieronde een druppellekkage bij een leiding-pompconnectie ontdekt. De lekkage is contained (kan niet de bodem inlopen). Het gaat om circa 5-10 liter phenol. Het produkt is uitgehard. De leiding zal worden leegemaakt, en de isolatie rondom de leiding zal worden verwijderd om de inspectie en reparatie te kunnen uitvoeren.