You are here

Rotterdam Botlek

CIN Z3: zonder gevaar (verspreiding stoffen over land)

03 juli 2018

Op onze TTR terminal in de Botlek is bij één van onze leiding-pomp-connecties een phenol lekkage ontdekt. Gaat om ongeveer 10 liter. Produkt was contained (kon niet in de bodem weglopen) en is inmiddels opgeruimd. Het gaat om dezelfde plek als CIN-melding van 2 juli. Uitgezocht wordt waarom de reparatiewerkzaamheden niet afdoende waren.