You are here

Rotterdam Botlek

CIN-G3: Gevaar: verspreiding van stoffen over het land

07 juli 2018

Op onze Botlek terminal is vanmorgen vroeg een lekkage geweest in een leiding ter hoogte van de koppelbak. Het gaat om het produkt tolueen. Brandweer is ter plaatse geweest. Het gelekte produkt is contained (kan niet in de bodem weglopen) en wordt opgeruimd.