You are here

Rotterdam Botlek

CIN-G3: Verspreiding van stoften op het land

24 augustus 2018

Tijdens een interne operationele controle bleek dat er per abuis een ontluchtingskraantje nog open stond, hierdoor is er MDI gelekt. Brandweer en politie zijn aanwezig geweest. De MDI wordt inmiddels opgeruimd, lekkage was contained (dat betekent dat de lekkage niet de bodem in kon lopen). Huidige schatting 300-400 liter.