You are here

Rotterdam Botlek

CIN Z2: Verspreiding van stof via oppervlaktewater

09 januari 2019

Bij onze TTR-terminal zijn enkele liters vervuild water in het oppervaktewater terecht gekomen. De autoriteiten zijn na onze melding ter plaatse geweest Oorzaak is waarschijnlijk een verstopte vuilwaterleiding waardoor de steiger is volgelopen. Momenteel wordt steiger met vaccuumwagen schoongemaakt waarna de afvoerleiding zal worden vrijgemaakt.