Tijdens een controleronde op onze Chemiehaven terminal is geconstateerd dat een drukontlastklep lekte. Het ging om natronloog (caustic). De uitstroom is na constatering gestopt en een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het gelekte produkt op te ruimen. Het ging om circa 1500 kg.