Door een procedurefout bij een tanklichter die was aangemeerd bij Vopak Terminal Chemiehaven is ongeveer 10 liter tolueen in het oppervlaktewater terechtgekomen. Niemand is met het product in aanraking gekomen. Autoriteiten zijn na constatering gewaarschuwd.