Er is een lekkage opgetreden (ortho xyleen) bij een leiding in een leidingtracé op onze Botlek terminal. Na constatering is de verlading direct gestopt waarmee ook de lekkage nagenoeg stopte. De leiding wordt nu onder begeleiding van de brandweer verder leeggemaakt. Ortho xyleen is een tussenproduct dat onder andere gebruikt wordt in coatings en plastics. De vervuiling zal door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd, deze zijn inmiddels gearriveerd.