You are here

Actuele meldingen

Als onze werkzaamheden afwijken van de planning melden we dat bij de overheid. In onderstaand schema worden de CIN-meldingen in de regio Rijnmond en de bedrijfsmeldingen van de andere regio's geplaatst. Als u op de melding klikt kunt u meer informatie lezen over de betreffende overheidsmelding.
Op de website RijnmondVeilig wordt door de overheid informatie gegeven over CIN-meldingen.

Datum Locatie Soort melding Aard van de melding
19-11-2019 Rotterdam Europoort CIN-B1 Brand-melding
11-11-2019 Rotterdam Europoort CIN-Z4 CIN Z4: Zonder gevaar - stroomstoring
15-10-2019 Rotterdam Botlek CIN Z3 Verspreiding van stoffen op het land
26-09-2019 Rotterdam Europoort CIN-B1 Onderstation gaf brandalarm - bij inspectie geen brand geconstateerd
22-09-2019 Noord Nederland Bedrijfsmelding Hulpdiensten aanwezig in Amsterdam voor benzine lekkage in pompkamer schip
19-09-2019 Rotterdam Europoort CIN-B1 Rookontwikkeling bij compressor
23-08-2019 Rotterdam Europoort CIN Z2 Verspreiding van stof via oppervlaktewater
24-07-2019 Rotterdam Botlek CIN Z3 Verspreiding van stof via land
16-06-2019 Rotterdam Europoort CIN Z4 Zonder gevaar - stroomstoring
12-06-2019 Rotterdam Europoort CIN G2 Verspreiding van stof via oppervlaktewater
06-06-2019 Rotterdam Botlek CIN-G3 Verspreiding van stof via land
21-05-2019 Rotterdam Botlek CIN-G4 geen gevaar buiten de inrichting
17-04-2019 Rotterdam Botlek CIN Z3 Verspreiding van stof via land (CIN Z3)
30-03-2019 Rotterdam Europoort CIN Z3 Verspreiding van stof via land (CIN Z3)
09-03-2019 Noord Nederland Bedrijfsmelding Wind veroorzaakt schade aan steiger
06-03-2019 Rotterdam Botlek CIN-Z1 Verspreiding van stoffen door de lucht
01-03-2019 Rotterdam Botlek CIN-Z1 Verspreiding van stoffen op het oppervlaktewater
19-02-2019 Vlaardingen CIN Z2 Verspreiding van stof via oppervlaktewater
01-02-2019 Vlissingen Gaslekkage container
09-01-2019 Rotterdam Botlek CIN Z2 Verspreiding van stof via oppervlaktewater