You are here

Informatie over stank

Het voorkomen van stankoverlast voor de omgeving is voor Vopak zeer belangrijk. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in stankpreventie en nauw samengewerkt met externe deskundigen en overheidsinstanties. Zodra Vopak constateert dat buiten de terminal stankoverlast veroorzaakt wordt, worden de operationele werkzaamheden aangepast. Bijvoorbeeld door met sterk verminderde pompsnelheden te laden en te lossen.

Onder deze tekst vindt u een afbeelding waarin uitgelegd wordt waar de problemen precies ontstaan en hoe we deze onder controle kunnen krijgen. Hiervoor lopen twee trajecten tegelijkertijd:

  1. Korte termijnoplossingen
  2. Definitieve lange termijnoplossingen

Het verbranden van emissie en geurtjes is een effectieve manier om stank te voorkomen. Echter het veilig aan de terminal toevoegen van een groot dampverwerkingssysteem dat emissie en geurtjes verbrandt kost vrij veel tijd. Daarom hebben we daarnaast ook gekozen voor een aantal korte termijnoplossingen. Deze helpen ons de periode naar ingebruikname van de definitieve lange termijnoplossingen te overbruggen.

Alle korte termijnoplossingen zijn per juli 2013 ingevoerd en in ingebruik genomen.