You are here

Disclaimer en privacybeleid

Er wordt naar gestreefd de informatie correct, volledig en bijgewerkt te houden, maar dit wordt niet gegarandeerd. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Men moet niet vertrouwen op de informatie voor een investeringsbeslissing, zonder deze zelf te hebben nagetrokken.

Koninklijke Vopak is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website of de verschafte informatie dan wel enig handelen of genomen beslissingen daaruit voortkomend.

Andere Vopak websites kunnen disclaimers of algemene voorwaarden bevatten die afwijken van deze disclaimer en vermeld privacybeleid.

Het bezoek aan deze website wordt geregistreerd. In de gevallen dat Vopak persoonlijke gegevens verzamelt die door de bezoeker van de website vrijwillig zijn verschaft of ingevuld, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het opvolgen van een verzoek, het verschaffen van informatie en het verwerken van sollicitaties conform de van toepassing zijnde wetgeving.

We maken gebruik van zogenaamde cookies op deze website. Door het plaatsen van een klein tekstbestand op uw computer kunnen wij gegevens verzamelen over uw gebruik van onze website, waardoor wij onze diensten aan u, de gebruiker, kunnen optimaliseren.

Alleen als u toestemming heeft gegeven, zal Vopak Google Analytics' cookies gebruiken. Als u geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, zullen deze worden geblokkeerd.

Google Analytics is een web-analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Google gebruikt een verzameling van statistische informatie om Vopak informatie te verschaffen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google mag deze informatie alleen aan andere partijen verstrekken indien Google een juridische verplichting heeft dat te doen, of wanneer zij andere partijen verzoeken namens hen de informatie te verwerken.

Voor meer informatie over Google Analytics zie hier en hier.

Koninklijke Vopak dan wel haar licentiegevers hebben auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, door te geven, te distribueren of van de website afgeleide voortbrengselen te maken.

Koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. Vopak heeft geen zeggenschap noch controle over zulke gekoppelde sites en een koppeling naar andere websites impliceert geen onderschrijving daarvan, noch strekken deze disclaimer en het hier beschreven privacybeleid zich uit tot gekoppelde websites, ongeacht of dit websites zijn van dochtermaatschappijen, gelieerde maatschappijen of van derden.

Op zowel website als disclaimer en privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam ter beslissing worden voorgelegd.