You are here

Actuele meldingen

Als onze werkzaamheden afwijken van de planning melden we dat bij de overheid. In onderstaand schema worden de CIN-meldingen in de regio Rijnmond en de bedrijfsmeldingen van de andere regio's geplaatst. Als u op de melding klikt kunt u meer informatie lezen over de betreffende overheidsmelding.
Op de website RijnmondVeilig wordt door de overheid informatie gegeven over CIN-meldingen.

Datum Locatie Soort melding Aard van de melding
10-12-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 Zonder gevaar - Verspreiding van stof via land
27-11-2018 Rotterdam Botlek CIN Z2 Verspreiding van stof via oppervlaktewater
23-11-2018 Rotterdam Europoort CIN-B1 Loos Alarm
22-11-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 Verspreiding van stof via land
01-11-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 Zonder gevaar : Verspreiding van stof via land
26-09-2018 Rotterdam Botlek CIN Z2 Zonder gevaar - Verspreiding van stof via oppervlaktewater
17-09-2018 Rotterdam Botlek CIN-B1 Stroomstoring assistentie Brandweer
04-09-2018 Vlaardingen CIN Z2 Zonder gevaar: Verspreiding van stoften op het oppervlaktewater
24-08-2018 Rotterdam Botlek CIN-G3 Verspreiding van stoften op het land
23-08-2018 Rotterdam Botlek CIN-B1 Brand/broei/explosie met assistentie brandweer
08-08-2018 Rotterdam Europoort CIN Z3 Zonder gevaar - Verspreiding van stof via land
06-08-2018 Rotterdam Europoort CIN-B2 Brand/Broei/zonder verzoek om assistentie (overheids-)brandweer
23-07-2018 Rotterdam Botlek CIN-B1 Broei met assistentie brandweer
21-07-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 Zonder gevaar : Verspreiding van stof via land
08-07-2018 Vlaardingen CIN Z2 Zonder gevaar - verspreiding van stof via oppervlaktewater
07-07-2018 Rotterdam Botlek CIN-G3 Gevaar: verspreiding van stoffen over het land
03-07-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 zonder gevaar (verspreiding stoffen over land)
03-07-2018 Rotterdam Botlek CIN-G3 Gevaar: verspreiding van stoffen over het land
02-07-2018 Rotterdam Botlek CIN Z3 Zonder gevaar: Verspreiding van stoften op het land
16-06-2018 Rotterdam Botlek CIN-G4 Potentieel gevaar binnen de inrichting - met assistentie brandweer

Pages