Tijdens de belading van een binnenschip met zonnebloemolie heeft een morsing plaatsgevonden waarbij ongeveer 200 liter in het water terecht is gekomen. Een olie-scherm is ingezet om verspreiding tegen te gaan.